Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 7 Απριλίου 2008
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Άνθη του Λόγου»

Παρουσίαση βιβλίου τού Geofroy Tory.
Ομιλητές: καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τού Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, κ. Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, συγγραφέας και κ. Ισμήνη Καπάνταη, μεταφράστρια τού έργου και συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΤΙΝΟΣ