Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα Τού Ανθρώπου”

Παρουσίαση τού βιβλίου “Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα
Τού Ανθρώπου”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Γιώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, η Βουλευτής και καθηγήτρια Ψαρούδα Μπενάκη και ο δημοσιογράφος Σοφιανός Χρυσοστομίδης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ