Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

«Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Στοιχεία θεωρίας και πράξης»


Παρουσίαση συλλογικού βιβλίου σε επιμέλεια κ. Αντώνη Λιοναράκη.
Ομιλητές οι κ.:
Αλέξης Λυκουργιώτης, καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Δημήτρης Ματθαίου, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Μιχάλης Μεϊμάρης, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών. Παράλληλα, η καθηγήτρια κ. Λίλα Λεοντίδου, κοσμήτωρ τής Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών τού Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου, θα παρουσιάσει το Διεθνές δίγλωσσο Επιστημονικό Περιοδικό: «Ανοικτή Εκπαίδευση/Open Education».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ