Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Ανεξερεύνητη Λέσβος»

Παρουσίαση βιβλίου τής Τζέλης Χατζηδημητρίου.
Ομιλητές οι κ.: Τζέλη Χατζηδημητρίου, συγγραφέας, Στέφανος Ψημένος, εκδότης, Παύλος Βογιατζής, νομάρχης Λέσβου, Νίκος Σιφουνάκης, τ. υπουργός Αιγαίου, Νίκος Μαστροπαύλος, δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROAD