Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2000
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Άνδρος, Αρβανίτες και Αρβανίτικα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Τίτου Π. Γιοχάλα με τίτλο:
“Άνδρος, Αρβανίτες και Αρβανίτικα”. Θα μιλήσουν οι Καθηγητές Πανεπιστημίου: κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος , κ. Μιχάλης Μερακλής καθώς και ο Διευθυντής Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου
κ. Δημήτριος Πολίτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ