Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2001
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Ανδρέας Εμπειρίκος 2001: εκατό χρόνια από τη γέννησή του”. Β΄ Κύκλος διαλέξεων ειδικών μελετητών για το βίο και το έργο τού ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκου

Θέμα τής 13ης Νοεμβρίου: “Ανδρέας Εμπειρίκος: Εισαγωγή σε μια πόλι”.
Ομιλητές οι κ.: Σταύρος Σταυρίδης – διδάσκων Ε.Μ.Π. τμ. Αρ/κής, Ανδρέας Πανταζόπουλος- πολιτικός επιστήμων, επικ. Καθ/της τής Α.Π.Θ, Δημήτρης Φιλιππίδης – αρχιτέκτων, αναπλ. Καθ/τής τής Ε.Μ.Π. Συντονίζει Δημήτρης Καλοκύρης – συγγραφέας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ