Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 5 Μαρτίου 2002
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Ανακοίνωση τής ίδρυσης εκδοτικού οίκου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Ελληνικά Γράμματα


Ομιλητές οι κ.:
Ανδρέας Δημητρίου, Αντιπρύτανης Παν/μίου Κύπρου, Δώρος Μιχαήλ, Λειτουργός Παν/μίου Κύπρου, Νάσα Παταπίου, Μορφωτική Ακόλουθος Κυπριακής Πρεσβείας και Παύλος Παπαχριστοφίλου, εκδότης των Ελληνικών Γραμμάτων.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ