Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2004
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Αναφορές στην αγωγή και εκπαίδευση των κωφών – βαρήκοων εφήβων»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Ελευθέριου Γκίκα.
Ομιλητές οι κ.: Ελευθέριος Γκίκας, Βενέτα Λαμπροπούλου, αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, τμήμα Ειδικής Αγωγής, αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τμήματος Ειδικής Αγωγής,
Στέλιος Ττοφής, Διευθυντής Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Αργυρούπολης, Κωνσταντίνος Γαργάλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, Βάσω Σταμπολιάν, π. Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Αργυρούπολης.