Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 4 Απριλίου 2002
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

“Αναδρομές και Μαρτυρίες 1941-1981. Από την Κατοχή στην Αλλαγή”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Σπύρου Αναστασιάδη.
Ομιλητές οι κ.: Ελευθέριος Βερυβάκης, πρώην Υπουργός-Βουλευτής, Καλλιόπη Νικολάου, πρώην Ευρωβουλευτής και Επίτροπος τού Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λεωνίδας Βασιλακόπουλος, Ναύαρχος Ε.Α. και επίτιμος Α΄ ΓΕΝ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ