Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Αλέξανδρος ο Μέγας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Χρυσόστομου Σοφιανού με τίτλο: “Αλέξανδρος ο Μέγας”. Θα μιλήσει ο κ. Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης – Κοσμήτορας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Παν/μίου Αθηνών. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος -Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Ουράνιος Ιωαννίδης – Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τής Κύπρου, ο κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος – Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο κ. Χριστόδουλος Πασιαρδής – Πρέσβης τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ