Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«ΑΙΤΩΛΙΑ – Αποκαλύπτοντας τον Βυζαντινό Πολιτισμό μέσα από τις Ανασκαφές»

Παρουσίαση βιβλίου του Αθανασίου Παλιούρα
Ομιλητές:
Παν. Βοκοτόπουλος, ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Παν. Αθηνών,
Νικ. Γκιολές, ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Παν. Αθηνών,
Νίκος Ζίας, ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Παν. Αθηνών
Συντονίζει ο Παναγιώτης Κοντός, Πρόεδρος της ΑΙ.ΠΟ.Ε.

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ