Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Αισθητική κινησιολογία»

Παρουσίαση βιβλίου της Ευαγγελίας Γ. Χλωρού
Ομιλητές: Γιούλα Παπαθανασίου-Καρακατζή, αισθητικός, πρόεδρος της Ομ. Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδος,
Έφη Μικελάτου, αισθητικός, κοσμητολόγος, M.SC Master of Science τπς Ιατρικής Σχολής Αθηνών,εκπαιδευτικός, συγγραφέας.
Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Αναστασία Καμβύση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΕ