Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2003
Ώρα 10.00
Αίθουσα Λόγου

«Αυτοκίνητο και Περιβάλλον»

Παρουσίαση τής έκδοσης των: Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΥΠΕΧΩΔΕ και Περιοδικού 4Τροχοί.
Ομιλητές οι κ.: Β. Παπανδρέου, Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Καββαθάς, διευθυντής 4Τροχοί, Ν. Δήμου, συγγραφέας, Γ. Γραμματικάκης, Πρόεδρος Ιονίου Παν/μίου, Ν. Μάργαρης, καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ