Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 15 Μαΐου 2012
Ώρα 19.15
Αίθουσα Λόγου

«Αφηγήσεις για την δεκαετία του 1940»

Παρουσίαση βιβλίου των Β. Δαλκαβούκη, Ε. Πασχαλούδη,
Η. Σκουλίδα, Κ. Τσέκου
Ομιλητές: Πολυμέρης Βόγλης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός,
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συντονίζει η Αθηνά Συριάτου, λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ