Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2003
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

Αφιέρωμα στο έργο και την προσωπικότητα τού Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου


Ομιλητές οι κ.:
Θ. Παπαθανασόπουλος,
Χ. Κουλούρης,
Μ. Σταφυλάς,
Δημ. Καραμβάλης,
Δημ. Κράνης,
Νίκος Δανδής.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ-ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ – 3η ΧΙΛΙΕΤΙΑ