Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 25 Μαΐου 2012
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

Α’ συνάντηση για τη μετάφραση «Από την Ε.Ε. στην πιστοποίηση: πτυχές του επαγγέλματος του μεταφραστή»

Νίκος Σαραντάκος: «Το Επαγγελμα του μεταφραστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
Συζήτηση «Μετάφραση & Πιστοποίηση: όροι ασύμβατοι;»
1. Κων/να Τριανταφυλλοπούλου «Τυπική & άτυπη πιστοποίηση του επαγγελματία μεταφραστή»,
2. Πένη Μαρίνου «Βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των μεταφραστών σε μια πολύγλωσση Ευρώπη»,
3. Σπύρος Κονιδάρης «Εν 15083 & Iso 9001: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας μεταφραστικών υπηρεσιών».

Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση – μεταφραστικές εταιρείες Commit, Litterae και Orco