Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“44 Ιστορίες Αρχιτεκτονικής”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Ζήση Κοτιώνη και συζήτηση με θέμα: “Το οικουμενικό και το διαφορετικό: Τα σύνορα τής αρχιτεκτονικής”.
Ομιλητές: Φοίβη Γιαννίση – Διδάσκουσα στο τμήμα Αρχιτεκτονικής τού Παν. Θεσσαλίας, Ανδρέας Κούρκουλος – Επικ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π., Παντελής Λαζαρίδης – Καθηγητής Τμήματος Χωροταξίας, Πρύτανης Παν. Θεσσαλίας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης – Επικ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. και Δημήτρης Φατούρος – Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΣ