Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 1997
Αίθουσα Λόγου

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα

Την έναρξη των εργασιών τού Συνεδρίου θα κηρύξουν ο Υπουργός Παιδείας κ. Γεράσιμος Αρσένης και ο Υπουργός Πολιτισμού
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ