Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 29 Μαΐου 2015
Ώρα 10.00-17.00
Αίθουσα Λόγου

«3ο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο»

Παρουσιάσεις σε θέματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών,
Διοικητικής Επιστήμης, Πληροφορικής, Μηχανολογίας
από τους φοιτητές του Mediterranean College και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Αναλυτικές πληροφρίες: www.medcollege.edu.gr

MEDITERRANEAN COLLEGE