Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 2 Μαρτίου 1997
Ώρα 12.30
Κεντρικός διάδρομος

“΄Εθιμο Τραγομόρφων-Κουδουνοφόρων”, Σόχου Λαγκαδά, “Γενίτσαροι και Μπούλες” Νάουσας Ημαθίας και Χορούς Θράκης και Κεντρ. – Αν. Μακεδονίας

Το Β΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού σας προσκαλεί για μια καθ’ ημάς
Αποκριά! Παρουσιάζουν “΄Εθιμο Τραγομόρφων-Κουδουνοφόρων”,
Σόχου Λαγκαδά, “Γενίτσαροι και Μπούλες” Νάουσας Ημαθίας και
Χορούς Θράκης και Κεντρ. – Αν. Μακεδονίας.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ