Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 25

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2015

Πρόγραμμα ου κύκλου

Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών