Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 15

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα ου κύκλου

Τάσης Παπαϊωάννου, Καθηγητής τού Τομέα Ι των Συνθέσεων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τού Ε.Μ.Π.

Δημήτρης Ησαΐας, Καθηγητής Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων τής Αρχιτεκτονικής Σχολής τού Ε.Μ.Π.