Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τάσης Παπαϊωάννου

Καθηγητής τού Τομέα Ι των Συνθέσεων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τού Ε.Μ.Π.

Δημήτρης Ησαΐας

Καθηγητής Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων τής Αρχιτεκτονικής Σχολής τού Ε.Μ.Π.

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

Αρχιτεκτονική: μια χρηστική τέχνη

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Η ύλη και το χρώμα στην Αρχιτεκτονική

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου

Η Αρχιτεκτονική και η πόλη

Tετάρτη 2 Νοεμβρίου

Ζητήματα κατοικίας

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

Μια συζήτηση για την Αρχιτεκτονική

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Τάσης Παπαϊωάννου


Καθηγητής τού Τομέα Ι των Συνθέσεων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τού Ε.Μ.Π.

 

Καθηγητής τού Τομέα Ι των Συνθέσεων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τού Ε.Μ.Π. Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Ησαΐα έχει σχεδιάσει το Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου (Α' Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού1988), τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και Τιράνων, το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Ειδικό Βραβείο 2008) και πολλά άλλα. Μελέτες του για δημόσια και ιδιωτικά έργα έχουν βραβευθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Σε συνεργασία με τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό έχει παρουσιάσει εκθέσεις και έχει συγγράψει βιβλία. Το έργο του παρουσιάζεται αναλυτικά στη μονογραφία Δημήτρης Ησαΐας – Τάσης Παπαϊωάννου, Αρχιτεκτονική 1980- 2010 (2011).

Δημήτρης Ησαΐας


Καθηγητής Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων τής Αρχιτεκτονικής Σχολής τού Ε.Μ.Π.

 

Καθηγητής Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων τής Αρχιτεκτονικής Σχολής τού Ε.Μ.Π. Σε συνεργασία με τον Τάση Παπαϊωάννου έχει σχεδιάσει το Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου (Α΄ Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 1988), το κτήριο γραφείων στην Αθήνα (Βραβείο ΕΙΑ 2000), τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και Τιράνων, το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Ειδικό Βραβείο 2008) και πολλά άλλα. Συμμετέσχε στη συγγραφή τού βιβλίου Αρχιτεκτονική. Ιδέες που συναντιούνται–Ιδέες που χάνονται. Το έργο του παρουσιάζεται αναλυτικά στη μονογραφία Δημήτρης Ησαΐας – Τάσης Παπαϊωάννου, Αρχιτεκτονική 1980-2010 (2011).