Μενού Κλείσιμο

2008 – Εκδηλώσεις

Βιβλία που αντέχουν στον χρόνο αναλόγιο διαχρονικής γραφής με τους δημιουργούς να παρουσιάζουν οι ίδιοι τα έργα τους

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Οκτώβριος 1940. Η επίθεση εναντίον τής Ελλάδας όπως την είδαν οι Ιταλοί»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

«Το μέλλον τής μετάφρασης και το μέλλον των μεταφραστών στην Ελλάδα»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (ΠΕΜ)

«Άσβεστη Φλόγα»

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΟΥΚΡΑΝΩΝ «ΟΥΚΡΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ»

Προβολή ηχοραμάτων σπουδαστών τού ΑΚΤΟ στα πλαίσια τής έκθεσης φωτογραφίας «ΦΩΤΟΣΚΙΕΣ»

ΑΚΤΟ