Μενού Κλείσιμο

1998 – Εκδηλώσεις

“Ο δημιουργικός λόγος τού Γιώργου Χειμωνά, θεωρία και εφαρμογή”-“Ο Παρατηρητής”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

“Παλαιά βιβλία και έντυπα από τη βιβλιολογική συλλογή τού Κώστα Σπανού”

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ