Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Τρίτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών τής Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών»

Παρουσίαση πρακτικών.
Ομιλητές οι κ.: Έρη Σταυροπούλου, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Dr Lia Chisacof.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ