Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2004
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Το έργο τής Ελβετικής σχολής κατά το 2003»


Ετήσια διάλεξη τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής.
Ομιλητές οι κ.:
Καθ. Pierre Ducrey, διευθυντής, Sylvian Fachard, Γεν. Γραμματέας, καθ. Charles Bonnet, Παν/μιο Γενεύης.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ