Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Το Δάσος με τις κομμένες πλεξούξες – Η Μοναξιά τής Αφροδίτης

Παρουσίαση των βιβλίων : Μάγδας Πίκη Το Δάσος με τις
κομμένες πλεξούξες, Στέλλας Καραμολέγκου Η Μοναξιά τής
Αφροδίτης και Γ.Θ. Πολυράκη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ