Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Το Ανάθεμα- Η Νάντια της Γιάλακας»

Παρουσίαση βιβλίου του Γρηγορίου Χαλιακόπουλου
Ομιλητές:
Σταυρούλα Λύκου, εκπαιδευτικός.
Αποσπάσματα διαβάζουν οι ηθοποιοί Λάμπρος Τσάγκας και
Νταίζη Σεμπεκοπούλου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ