Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 26 Φεβρουάριος 2006
Ώρα 15.30 – 19.30
Αίθουσα Λόγου

Τελικοί Στ΄Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης

Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από σχολεία τής Αττικής και τής Κρήτης θα διαγωνιστούν στα ρητορικά αγωνίσματα των Διττών Λόγων, τού Αυθόρμητου Λόγου, τού Προτρεπτικού Λόγου και τής Εκφραστικής Ανάγνωσης.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ