Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα λειτουργικά άμφια των κληρικών»

Παρουσίαση βιβλίου τού πρωτοπρεσβύτερου Ευάγγελου Σκορδά,
τ. Λυκειάρχη.
Ομιλητές οι κ.: Σταύρος Παπαχρήστος, Χρ. Ζαρκαδέλης,
Αντ. Ελευθεριάδης, Γ. Σταραντζής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΚΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ