Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Συνέντευξη Τύπου που οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου για την παρουσίαση τής έρευνας τού Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου για τις βιβλιοθήκες τής Ελλάδος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ