Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 20 Μαΐου 2003
Ώρα 20.30
Αίθουσα Τέχνης

Συναυλία με το Σύνολο Χαλκίνων τής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Θα ακουστούν έργα των: Ιωάννη Καλογεράκη,
Βαγγέλη Κοκκόρη, Βασίλη Κίτσου, Γιάννη Σταματόπουλου, Δημήτρη Γούζιου.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ