Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 3 Απριλίου 2008
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Σφαγή. Ιταλογερμανικός πόλεμος στην Κεφαλονιά»

Παρουσίαση βιβλίου τού Δημήτρη Γαλάτη.
Ομιλητές οι κ.: Διονύσης Γ. Μπουλούκος, Ελένη Φιλίνη, Γεώργιος Μποτής, Μιχάλης Ν. Περιστεράκης, Ντίνος Ι. Βεντίκος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ