Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Παγκοσμιοποίηση, αριστερά και περιεκτική Δημοκρατία”


Παρουσίαση τού βιβλίου τού Τάκη Φωτόπουλου.
Ομιλητές οι κ.: Αλ. Γκεζερλής, Γ. Ελαφρός, Π. Κουμενάκης, Ν. Μολυβιάτης, Τ. Νικολόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ