Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 19 Ιουνίου 2001
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Οι ατομικές ελευθερίες στο νέο Σύνταγμα»

Ομιλητές: Μ. Βροντάκης – Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας,
Γ. Καμίνης – Βοηθός Συνήγορος Πολίτη, Β. Τσινόρεμα – καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Παν/μιο Κρήτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ