Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2006
Ώρα 10.00
Αίθουσα Λόγου

«Οδηγίες χρήσης για νεοέλληνες κλασσικούς»

Παρουσίαση βιβλίου των: Μάρως Δούκα, Δημήτρη Καλοκύρη, Φίλιππου Δρακονταειδή.
Ομιλητές οι κ.: Άρης Μαραγκόπουλος και οι συγγραφείς τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ