Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Ο Αμερικανός ιατρός Samuel Gridley Howe (1801-1876) Ήρως της Ελληνικής Επαναστάσεως, Φιλάνθρωπος-Ευεργέτης στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ»

Διάλεξη του Ομοτίμου Καθηγητή κ. Χρήστου Μπαρτσόκα

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών