Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2004
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Μαύρο στον Μαυρογιαλούρο. Μνήμες και αναλώσιμα από όλες τις μεταπολεμικές εκλογές 1946-2004»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Όθωνα Τσουνάκου.
Ομιλητές οι κ.: Ηλίας Νικολακόπουλος, Θανάσης Διαμαντόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ