Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 11 Απριλίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Λαογραφία και λαϊκή τέχνη τής Θράκης”

Ομιλία τής κυρίας Πόπης Ζώρα, Προέδρου τής Ελληνικής Εταιρείας
Λαογραφικής Μουσειολογίας με θέμα : “Λαογραφία και λαϊκή τέχνη τής Θράκης”.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ