Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 20 Απριλίου 2015
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Κριτικά»

Παρουσίαση των δύο τελευταίων τόμων του εξάτομου έργου
του Τέλλου Άγρα
Ομιλητές:
Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής – βιβλιογράφος,
Κώστας Στεργιόπουλος, επιμελητής των Κριτικών του Τέλλου Άγρα

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ