Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2001
Ώρα 13.30
Αίθουσα Λόγου

“Κοινωνικά Κινήματα στα Επτάνησα και την υπόλοιπη Ελλάδα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Νίκου Φακιολά.
Ομιλητές: κ. Τηλέμαχος Χυτήρης – Υφυπουργός Τύπου & ΜΜΕ
και κ. Γιώργος Ρωμαίος – τ. Υπουργός.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΟΥΣ