Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 29 Απρίλιος 1999
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Ιστορία τού Μεγάλου Αλεξάνδρου”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού J.G. Droysen με τίτλο: ” Ιστορία τού Μεγάλου Αλεξάνδρου “, σε μετάφραση και επιμέλεια Ρένου Αποστολίδη, Στάντη Αποστολίδη και Ήρκου Αποστολίδη.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ