Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 25 Μάι 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Η Ελλάδα στη μεταδιπολική εποχή: μια αισιόδοξη υπόθεση εργασίας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Δημήτρη Καλουδιώτη με τίτλο:
“Η Ελλάδα στη μεταδιπολική εποχή: μια αισιόδοξη υπόθεση εργασίας”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ