Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 1997
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Γεώργιος Σεφέρης-Ο Δυνατός Αέρας της Ανατολής”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Μάρκου Μαδιά,
“Γεώργιος Σεφέρης-Ο Δυνατός Αέρας της Ανατολής”.
Την παρουσίαση θα κάνει ο πεζογράφος Ανδρέας Μήτσου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ