Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008
Ώρα 20.30
Αίθουσα Λόγου

«ΦΩΤΟΣΚΙΕΣ»

Εγκαίνια έκθεσης των σπουδαστών τού κλάδου φωτογραφίας τού ΑΚΤΟ  με γενικό θέμα «ΦΩΤΟΣΚΙΕΣ».
Προβολή ηχοραμάτων σπουδαστών.
Διάρκεια έκθεσης: 16 – 19 Σεπτεμβρίου
Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 14.00 και 17.00 – 22.00.

ΑΚΤΟ