Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 13 Μαρτίου 2007
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκπαίδευση, τεχνολογία και βιομηχανικές εκδόσεις στην Ευρώπη, 1850-1939»

Παρουσίαση βιβλίου των: Robert Fox και Anna Guagnini.
Ομιλητές οι κ.: Γιάννης Αλαβάνος, πρόεδρος ΤΕΕ και Γιάννης Αντωνίου, Δρ ΕΜΠ-ΕΚΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ