Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Εκδήλωση τιμής και μνήμης Κώστα Ε. Τσιρόπουλου»

Ομιλητές:
Διονύσης Μαγκλιβέρας, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.,
Κωνσταντίνος Βάσσης, Νίκη Καλτσόγια,
Ηλίας Κεφάλας, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ