Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 1997
Ώρα 9.00-15.00
Αίθουσα Τέχνης

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο τού προγράμματος GREEK NETDAYS 1997

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προβολή των ψηφιακών δικτύων και των διαδικτυακών εφαρμογών στη σχολική εκπαίδευση.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ