Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Νάσος Βαγενάς

Καθηγητής τής Θεωρίας και τής Κριτικής τής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, συγγραφέας

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

Η ιταλική ποιητική διαμόρφωση τού Κάλβου: από την Canzone στον Ναπολέοντα (1811) ώς τον Ippia (1821)

Τρίτη 4 Μαρτίου

Ο Κάλβος poeta tragicο (Teramene, Le Danaidi, Ippia)

Τρίτη 11 Μαρτίου

Η ελληνική ποιητική διαμόρφωση τού Κάλβου: από το Ελπίς πα-τρίδος (1819) ώς τη Λύρα (1824)

Τρίτη 18 Μαρτίου

Η Λύρα

Τρίτη 1 Απριλίου

Λυρικά (1826)

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Νάσος Βαγενάς


Καθηγητής τής Θεωρίας και τής Κριτικής τής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, συγγραφέας

 

Καθηγητής τής Θεωρίας και τής Κριτικής τής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγγραφέας. Έχει εκδώσει οκτώ ποιητικές συλλογές και έχει εκπονήσει έξι βιβλία μελετών και δοκιμίων σε θέματα λογοτεχνίας και λογοτεχνικής κριτικής. Γνωστά έργα του: Ο ποιητής και ο χορευτής: Μια εξέταση τής ποιητικής και τής ποίησης τού Σεφέρη (1979), Η ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία (Κρατικό Βραβείο Κριτικής 1995), Σημειώσεις από το τέλος τού αιώνα (1999).